> Urząd stanu cywilnego

Urząd stanu cywilnego

Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Osieck
ul. Rynek 1
08-445 Osieck
Burmistrz Miasta i Gminy
Karolina Zowczak
Kontakt:
Tel: (+48 25) 685-70-26
Fax: (+48 25) 685-70-90
e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl